Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

Selamat datang ke Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) MOSTI. SiSPAA MOSTI adalah saluran dalam talian untuk menguruskan maklum balas seperti aduan, penghargaan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam berkenaan perkhidmatan MOSTI.

Pastikan maklumat lengkap diisi bagi tujuan tindakan siasatan dan penyampaian maklumat kepada anda

Terima kasih kerana mengakses sistem ini. Maklum balas anda amat penting untuk meningkatkan mutu perkhidmatan MOSTI

Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2014 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader